Tomasz Sordyl

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im Bronisława Czechowa w Krakowie na specjalności Zarządzanie Projektami Outdoor na Wydziale Turystyki i Rekreacji Członek Polskiej Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej  na czas w latach 2010-2019.

Wiedzę z zarządzania projektami zdobywał na jednych z największych wydarzeń w Polsce takich jak Światowe Dni Młodzieży, The World Games, Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz podczas innych imprez o skali lokalnej i krajowej.

Trener, instruktor, konferansjer, komentator, podróżnik, rozwijający u innych zarówno umiejętności interpersonalne, organizacyjne jak i wspinaczkowe. Aktor w krakowskim Teatrze Ab Intra. Współzałożyciel AWF Channel. Redaktor Magazynu Taternik, od 2021 pełnomocnik ds. promocji AWF w Krakowie. Obecnie pracuje nad rozwojem w 5 obszarach: Nauki, Sztuki, Zdrowia, Relacji i Biznesu. Poprzez szkolenia i pracę indywidualną pomaga również innym w rozwijaniu swego potencjału w tych dziedzinach. Koordynator Małopolskiego Oddziału Klubu Lidera Rzeczypospolitej.