Prof. Adam Glapiński

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Jest profesorem nauk ekonomicznych i kierownikiem Zakładu Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W 1991 r. był ministrem budownictwa i gospodarki przestrzennej w rządzie Jana K. Bieleckiego. W 1992 r. pełnił funkcję ministra współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Jana Olszewskiego. W latach 2007-2008 był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Polkomtel S.A. W dniu 10 czerwca 2016 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego.