Mikołaj Różycki

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2007-2016 pełnił rolę koordynatora zespołu Akcji 1. w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w programie grantowym Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” (realizowanie programu wsparcia w wysokości 4 mln EUR rocznie); kierował zespołem Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne – Rozwój Innowacji – w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w programie grantowym Komisji Europejskiej „Erasmus+” (realizowanie programu wsparcia w wysokości 3 mln EUR rocznie). Były prezes w Fundacji Centrum Innowacji FIRE (www.innowacje.org.pl).

Posiada doświadczenie szkoleniowe w organizacji międzynarodowych wizyt studyjnych, seminariów, konferencji. Pracuje w redakcji „Konceptu”. Przez 18 lat był instruktorem ZHR, współpracuje jako wolontariusz różnymi organizacjami pozarządowymi. Oceniał wnioski w kilku programach dotacyjnych w tym w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję prezesa w Fundacji Centrum Innowacji FIRE – z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jest członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.