Michał Rżysko

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Związany z trzecim sektorem od 2003 r. Zajmuje się przygotowaniem i zarządzaniem projektami, promocją i pozyskiwaniem funduszy od firm, instytucji i osób prywatnych. Pracował w Fundacji Świętego Mikołaja i Centrum Myśli Jana Pawła II. Obecnie związany jest z Fundacją Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna, gdzie pozyskuje fundusze i kieruje projektami międzynarodowymi. Jest certyfikowanym trenerem organizacji pozarządowych od 2008 r. Prowadzi warsztaty, szkolenia i konsultacje dla organizacji pozarządowych i instytucji z zakresu fundarisingu, zarządzania projektami, promocji i Public Relations.
Jest współpracownikiem Polskiego Stowarzyszeniem Fundraisingu, Toruńskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, Stowarzyszenia BORIS, Związku dużych rodzin 3plus i Fundacji Orlen Dar Serca dla których prowadzi warsztaty, szkolenia i konsultacje. W latach 2011-2015, z ramienia Rady Pożytku Publicznego był członkiem pierwszej kadencji komisji ds. kampanii społecznych w Polskim Radiu.