Marek Chrzanowski

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, zawodowo związany z SGH, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Polityki Gospodarczej w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej. Autor publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych oraz polityki monetarnej.

W latach 2007-2016 kierował podyplomowymi studiami administrowania funduszami unijnymi. Od 2008 r. jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W latach 2009-2016 kierował pracami Instytutu Gospodarki Narodowej.

W październiku 2015 r. został koordynatorem sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość” w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
W okresie od stycznia 2016 r. do października 2016 r. był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Powołany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dniem 13 października 2016 r. Od stycznia 2017 r. członek Rady ds. Spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.