Maciej Sadowski

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Współzałożyciel i prezes Fundacji Startup Hub Poland (2012) przyciągającej talenty high-tech z kraju, ośrodków polonijnych oraz 65 krajów regionu i świata do Polski. Analityk inwestycyjny, następnie partner zarządzający funduszy venture capital. Przewodniczący Komitetu ds. Nowych Technologii Krajowej Izby Gospodarczej, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Laureat New Europe 100.