Łukasz Samborski

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorant. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber. Początkowo zawodowo związany z doradztwem inwestycyjnym dla przedsiębiorstw, a obecnie zaangażowany w doradztwo dla organizacji pozarządowych.
Naukowe zainteresowania skupia wokół ekonomii, przede wszystkim transformacji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz aspektów finansowych w III sektorze.