Łukasz Samborski

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Doktorant oraz nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt. Koordynator projektów oraz animator w Fundacji Regionalne Centrum Informacji w Gdańsku. Doradca i współpracownik Konsula Honorowego Czarnogóry w Bydgoszczy.
Początkowo zawodowo związany z doradztwem inwestycyjnym dla przedsiębiorstw, a obecnie zaangażowany w doradztwo dla organizacji pozarządowych.
Naukowe zainteresowania skupia wokół ekonomii, przede wszystkim transformacji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz aspektów finansowych w III sektorze.