Kuba Krawiec

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Psycholog z 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych. Aktualnie pracuje jako analityk w branży nowych technologii i mediów społecznościowych. W 2018 roku ukończył staż badawczy organizowany przez Policy Research Group Uniwersytetu w Cambridge. Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego NZS w kadencji 2016/2017. Społecznik i działacz różnych organizacji pozarządowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.