Karolina Pawłowska

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Prawnik, doktorantka w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych na WPiA UW, analityk w Zespole Analiz w Instytucie Ordo Iuris. Autorka ekspertyz dla organów administracji publicznej oraz publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego, myśli polityczno-prawnej oraz polityki rodzinnej, współautorka Raportu “Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?”. Absolwentka stażu w Institute of World Politics w Waszyngtonie.