Jan Badowski

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Centrum Europejskiego UW. Były doradca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współprowadził szereg szkoleń liderskich z zakresu komunikacji, w ramach Instytutu Analiz i Edukacji Profesjonalnej „Przyszłość” przy Centrum Opatrzności Bożej. Pracował m.in. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Instruktor ZHR w stopniu harcmistrza, pełnił funkcje m.in. drużynowego, skarbnika, przewodniczącego Okręgu Mazowieckiego. Specjalizuje się w problematyce wychowania gospodarczego i fundraisingu.