dr Tymoteusz Zych

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki. Koordynator Zespołu Analiz Legislacyjnych i członek zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i interdyscyplinarnych studiów w Akademii Artes Liberales. Autor publikacji naukowych z dziedziny prawa konstytucyjnego i myśli polityczno-prawnej oraz ekspertyz prawnychm.in. dla Senatu RP, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia.