Beata Daszyńska-Muzyczka

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Absolwentka uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy Harvard Business Review. Od 1994 r. była związana z Grupą Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 1994 – 2000 pracowała w bankowości oddziałowej. W okresie 2000 – 2005 kierowała wdrożeniem szeregu strategicznych projektów. Od 2016 roku Prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.