Andrzej J. Kozłowski

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Spółki w EmiTel. Wcześniej dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Zarządzania Projektami PKN ORLEN. Zajmował również stanowisko Członka Zarządu czeskiej spółki Unipetrol, przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ORLEN Upstream oraz Członka Rady Dyrektorów ORLEN Upstream Canada. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz studiów MBA na kierunku Corporate Strategy & Industrial Policy, Maastricht School of Management.