Agnieszka Baranowska

Prelegent Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Pracuje na pograniczu biznesu i nauki w dziedzinie transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Posiada wiedzę z zakresu komercjalizacji i pozyskiwania funduszy oraz doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych i szkoleniowych.

Specjalizuje się w tematyce związanej z własnością przemysłową oraz zajmuje się wsparciem merytorycznym w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, opracowaniem analiz rynków, strategii, planów wdrażania produktów na rynek. Prowadzi szkolenia i warsztaty między innymi z obszaru: IP, budowania strategii, rozwoju produktów, pozyskiwania środków finansowych. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska PW, studiów MBA Szkoły Biznesu PW oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa w SGH.

Absolwentka Programu TOP 500 Innovators, w ramach którego odbyła dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników badań. Doświadczenie zdobywała w BioTech-IP przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz w największej niezależnej norweskiej jednostce badawczej SINTEF. Obecnie zatrudniona w Fundacji Centrum Innowacji FIRE.