Organizatorzy

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

to grupa młodych ludzi integrująca i angażująca środowisko akademicko-studenckie do działań społecznych. Celem jej powołania jest integracja środowiska studencko-akademickiego i budowania między nimi obszarów współpracy.

Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania.

Fundacja inicjuje zarówno własne działania, jak również włącza się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje, zwiększając ich zasięg i zakres oddziaływania. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się m.in. różnego rodzaju akcje happeningowe, gry i akcje miejskie, wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, wystawy, spotkania dyskusyjne, czy nawet doraźna pomoc polskim kombatantom czy Polakom mieszkającym na wschodzie. Osoby tworzące środowisko Fundacji organizowały dotychczas takie wydarzenia jak: Świąteczna Paczka, lekcje obywatelskie dla młodzieży licealnej.

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swoich uczelniach, w środowiskach studenckich czy szkolnych, grupach parafialnych oraz młodzieżowych. Podejmuje wspólne inicjatywy z innymi – samorządami studenckimi, stowarzyszeniami oraz innymi fundacjami – zajmuje się wymianą informacji między nimi, inicjowaniem oraz koordynowaniem wspólnych przedsięwzięć. Członkowie i współpracownicy Fundacji uczestniczą w organizacji wielu dużych wydarzeń studenckich i młodzieżowych odbywających się cyklicznie w całej Polsce.

www.fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Zespół Akademii Liderów

Karol Jędruszek

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Działacz społeczny, w latach 2016-2017 prezes Stowarzyszenia KoLiber w Rzeszowie. Prelegent w projektach edukacyjnych takich jak: „Być Jak – czyli KoLibrowe spotkanie z historią”, czy „Lekcje Ekonomii dla Młodzieży

Anna Brzozowska

Kierownik projektu “Akademia Liderów Rzeczypospolitej”.
Studentka na SGGW. Instruktorka harcerska w stopniu podharcmistrzyni.

Tomasz Skorupski

Prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Absolwent zarządzania oraz CSR – Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy na Akademii Leona Koźmińskiego, socjologii na UKSW. Jeszcze podczas studiów odpowiedzialny za wprowadzenie Magazynu Akademickiego „Koncept” na rynek.

Nasze inicjatywy

Magazyn „Koncept”

Magazyn Akademicki „Koncept” wychodzący od listopada 2012 roku, to jedno z największych pism akademicko – studenckich wydawanych w Polsce.

Klub Lidera Rzeczypospolitej

Klub Lidera Rzeczypospolitej to ogólnopolski projekt zrzeszający młodych, którzy chcą działać na rzecz lokalnego społeczeństwa

Portal istotnie.pl

to przestrzeń dla studentów, środowisk akademickich oraz niezależnych badaczy, na którym znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące życia studenckiego, innowacji, przedsiębiorczości oraz działalności naukowej.