Organizatorzy

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

to grupa młodych ludzi integrująca i angażująca środowisko akademicko-studenckie do działań społecznych. Celem jej powołania jest integracja środowiska studencko-akademickiego i budowania między nimi obszarów współpracy.

Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania.

Fundacja inicjuje zarówno własne działania, jak również włącza się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje, zwiększając ich zasięg i zakres oddziaływania. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się m.in. różnego rodzaju akcje happeningowe, gry i akcje miejskie, wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, wystawy, spotkania dyskusyjne, czy nawet doraźna pomoc polskim kombatantom czy Polakom mieszkającym na wschodzie. Osoby tworzące środowisko Fundacji organizowały dotychczas takie wydarzenia jak: Świąteczna Paczka, lekcje obywatelskie dla młodzieży licealnej.

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swoich uczelniach, w środowiskach studenckich czy szkolnych, grupach parafialnych oraz młodzieżowych. Podejmuje wspólne inicjatywy z innymi – samorządami studenckimi, stowarzyszeniami oraz innymi fundacjami – zajmuje się wymianą informacji między nimi, inicjowaniem oraz koordynowaniem wspólnych przedsięwzięć. Członkowie i współpracownicy Fundacji uczestniczą w organizacji wielu dużych wydarzeń studenckich i młodzieżowych odbywających się cyklicznie w całej Polsce.

www.fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Zespół Akademii Liderów

Karol Jędruszek

Student SGH, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Działacz społeczny, w przeszłości prezes Stowarzyszenia KoLiber w Rzeszowie. Prelegent w projektach edukacyjnych: “Być Jak – czyli KoLibrowe spotkanie z historią”, “Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”, “Lekcje Ekonomii dla Młodzieży”, “Ambasada Ekonomiczna”, twórca projektów edukacyjny #TydzieńDlaWyklętych, #CzasNaWiedzę. Autor raportów, analiz i artykułów naukowych z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i esportu.

Anna Brzozowska

Kierownik projektu “Akademia Liderów Rzeczypospolitej”.
Studentka studiów magisterskich na SGGW. Była instruktorka harcerska w stopniu podharcmistrzyni.

Tomasz Skorupski

Prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Obecnie realizuje studia Koźmiński MBA FINANSE. Absolwent studiów podyplomowych CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy, magister Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Jeszcze podczas studiów odpowiedzialny był za wprowadzenie magazynu akademickiego „Koncept” na rynek. Od początku kariery zawodowej związany z branżą telekomunikacyjną, gdzie kierował projektami z innowacyjnej gospodarki. Trener liderów NGO’s, ekspert w dziedzinie telekomunikacji. Posiada certyfikat międzynarodowego zarządzania projektem PRINCE 2 Foundation oraz Practitioner.

Nasze inicjatywy

Magazyn „Koncept”

Magazyn Akademicki „Koncept” wychodzący od listopada 2012 roku, to jedno z największych pism akademicko – studenckich wydawanych w Polsce.

Klub Lidera Rzeczypospolitej

Klub Lidera Rzeczypospolitej to ogólnopolski projekt zrzeszający młodych, którzy chcą działać na rzecz lokalnego społeczeństwa

To Się Nadaje

#ToSięNadaje, czyli jedyne miejsce w sieci, które nadaje się dla studentów, i nie tylko. Jeśli chcesz posłuchać rozmów z ludźmi, którzy wiedzą jak osiągnąć sukces, rozwijać siebie, ale i swoje projekty, wpadnij do nas, obiecujemy, że zostaniesz na dłużej-WCIĄGAMY!

Skontaktuj się z nami

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa

NIP: 701-03-46-695 REGON: 146179980