Edycja II Akademii Liderów Rzeczypospolitej – 2016/2017

Szkolenia

Edycji II na szkoleniach I stopnia, w których wzięły udział 326 osoby na szkoleniu I stopnia, 100 osób II stopnia i 35 osób na obozie liderskim.

Akademia Liderów Rzeczypospolitej oferowała 3 rodzaje szkoleń:

  • I stopnia – 25 jednodniowych szkoleń, w 18 wybranych ośrodkach akademickich w Polsce i w jednym na Litwie. Każde szkolenie przewidziane było dla grupy 25 uczestników.
  • II stopnia – 2 szkolenia weekendowe w Lublinie i w Krakowie (piątek-niedziela). Każde szkolenie przewidziane było dla 50 uczestników – wyróżniających się wiedzą i zaangażowaniem na szkoleniu I stopnia.
  • obóz liderski – 1 wyjazd 5-dniowy, odbywający się raz w roku. Przewidziany był dla grupy 35 uczestników, wybranych z szkolenia II stopnia i dodatkowo, dla osób, które się zgłosiły.

Ilość osób uczestnicząca w szkoleniach w edycji II

 

Szkolenia I stopnia

Szkolenia II stopnia

Szkoła Letnia Liderów

Galeria