Akademia Liderów Rzeczypospolitej jest projektem, który działa od 2016 roku

Ilość absolwentów po 4 edycjach

Szkolenia I stopnia

Szkolenia II stopnia

Szkoła Letnia Liderów

I Edycja projektu – 2016

Szkolenie I stopnia

Projekt Akademia Liderów Rzeczypospolitej funkcjonuje od 2016 roku i jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych. W pierwszej edycji Akademii Liderów Rzeczypospolitej uczestniczyło 390 uczestników. Szkolenia I stopnia odbyły się w 12 ośrodkach akademickich w całej Polsce:

Warszawa , Rzeszów , Gdańsk  , Łódź , Toruń , Opole , Wrocław, Poznań, Lublin, Katowice, Kraków , Białystok

Szkolenie II stopnia

Osoby wyróżniające się wiedzą i zaangażowaniem podczas szkoleń I stopnia zostały zaproszone na weekendowe szkolenia II stopnia. Szkolenia odbyły się w czerwcu i grudniu 2016. W sumie uczestniczyło w nich 55 osób.

I część Akademii Liderów Rzeczypospolitej za nami! Andrzej Lipson, koordynator projektu pisał na łamach magazynku akademickiego Koncept na temat szkolenia II stopnia Dwudziestu pięciu uczestników wytypowanych spośród ponad 500 chętnych osób spędziło bogaty w doświadczenia czas pod okiem specjalistów z branży finansowej, edukacyjnej i medialnej.

 

Przejdź do artykułu

Szkolenia I stopnia

Szkolenia II stopnia

Szkoła Letnia Liderów

Dzięki współpracy z wybitnymi specjalistami i liderami ze świata nauki, biznesu i instytucji publicznych jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom merytoryczny naszych szkoleń.

Ilość osób uczestnicząca w szkoleniach w edycji I

 

Szkolenia I stopnia

Szkolenia II stopnia

Szkoła Letnia Liderów

II Edycja projektu – 2016 / 2017

Szkolenia

Edycji II na szkoleniach I stopnia, w których wzięły udział 326 osoby na szkoleniu I stopnia, 100 osób II stopnia i 35 osób na obozie liderskim.

Akademia Liderów Rzeczypospolitej oferowała 3 rodzaje szkoleń:

– I stopnia – 25 jednodniowych szkoleń, w 18 wybranych ośrodkach akademickich w Polsce i w jednym na Litwie. Każde szkolenie przewidziane było dla grupy 25 uczestników.

– II stopnia – 2 szkolenia weekendowe w Lublinie i w Krakowie (piątek-niedziela). Każde szkolenie przewidziane było dla 50 uczestników – wyróżniających się wiedzą i zaangażowaniem na szkoleniu I stopnia.

– obóz liderski – 1 wyjazd 5-dniowy, odbywający się raz w roku. Przewidziany był dla grupy 35 uczestników, wybranych z szkolenia II stopnia i dodatkowo, dla osób, które się zgłosiły.

Ilość osób uczestnicząca w szkoleniach w edycji II

 

Szkolenia I stopnia

Szkolenia II stopnia

Szkoła Letnia Liderów

III Edycja projektu – 2017 / 2018

Szkolenia

Edycji III zorganizowaliśmy 26 szkoleń I stopnia, 3 szkolenia II stopnia, 1 Szkoła Letnia Liderów (5-cio dniowe szkolenie)

Tenrok był dla Akademii Liderów Rzeczypospolitej czasem bardzo owocnym.

Szkolenia I stopnia odbyły się w największych miastach akademickich w Polsce, skąd przeszkolonych mamy ponad 650 osób!

Przez szkolenia II stopnia przeszło ponad 150 osób.

W czasie Szkoły Letniej Liderów mieliśmy 35 zaangażowanych osób, które mogły czerpać z doświadczenia i wiedzy naszych prelegentów.

Szkolenia w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej pozwalają na poszerzanie wiedzy, budowanie sieci kontaktów, promowanie wartości jaką jest dobro wspólne i działanie na rzecz społeczeństwa.

 

Ilość osób uczestnicząca w szkoleniach w edycji III

 

Szkolenia I stopnia

Szkolenia II stopnia

Szkoła Letnia Liderów

IV Edycja projektu – 2018 / 2019

Szkolenia

Edycji IV zorganizowaliśmy 27 szkoleń I stopnia, 4 szkolenia II stopnia, 1 Szkoła Letnia Liderów (5-cio dniowe szkolenie).

Szkolenia I stopnia odbyły się w największych miastach akademickich w Polsce, skąd przeszkolonych mamy ponad 675 osób!

Przez szkolenia II stopnia przeszło ponad 200 osób.

W czasie Szkoły Letniej Liderów nasi uczestnicy mieli okazję do spotkania z liderami, którzy są ze świata biznesu, nauki czy polityki, których możecie zobaczyć w zakładce “Prelegenci”.

W tym roku również udało nam się pozyskać nowych Partnerów Strategicznych projektu, którymi zostali KGHM Polska Miedź S.A. i Totalizator Sportowy.

 

Ilość osób uczestnicząca w szkoleniach w edycji IV

 

Szkolenia I stopnia

Szkolenia II stopnia

Szkoła Letnia Liderów