Akademia Liderów Rzeczypospolitej jest projektem, który działa od 2016 roku

Ilość absolwentów po 5 edycjach

Szkolenia I stopnia

Szkolenia II stopnia

Szkoła Letnia Liderów

Edycja I

Edycja II

Edycja III

Edycja IV

Edycja V