W dniach 26-30 sierpnia 2020 r. w okolicach Warszawy odbędzie się Szkoła Letnia Liderów, która jest ostatnim etapem projektu „Edukacja Ekonomiczna (edycja III) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”!

Na szkoleniu pojawią się zagadnienia takie jak: Gospodarka a społeczeństwo, Pozyskiwanie, wydatkowanie i rozliczanie funduszy w działalności NGO`s, Start up – moda czy model gospodarki.
W szkoleniu weźmie udział 35 wybranych osób!

Zajęcia ekonomiczne odbywają się w zakresie projektu „Edukacja ekonomiczna (edycja III) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”, który jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W załączeniu przesyłam również konspekty do zajęć na Szkołę Letnią Liderów.

W dniach 3-5 lipca 2020 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie II stopnia z „Edukacji Ekonomicznej (edycja III) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”!

Nasi uczestnicy dowiedzą się między innymi jak budować strategię ekonomiczną organizacji i jak zaplanować i zarządzać pracą zespołu.

Zajęcia ekonomiczne odbywają się w zakresie projektu „Edukacja ekonomiczna (edycja III) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”, który jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

„Edukacja ekonomiczna (edycja III) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”
to cykl bezpłatnych szkoleń kierowany do studentów i młodych absolwentów.

Prelekcje i warsztaty w ramach projektu dobierane są pod kątem potrzeb, jakie stawia współczesność przed młodymi liderami. Tematyka poruszana podczas zajęć związana będzie z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania państwa, organizacji i środowisk akademickich/lokalnych oraz zagadnieniami z zakresu zakładania własnego biznesu, a także podatków i prawa gospodarczego. 

Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania projektami, tworzenia budżetu oraz prowadzenia sprawozdawczości.

Tematyka szkoleń
Szkolenia I stopnia
 • Lider w działaniu
 • Lider w zarządzaniu
Szkolenia II stopnia
 • Psychologia w biznesie
 • Budowanie strategii ekonomicznej organizacji, czyli jak zaplanować długofalowo finansowanie i wydatkowanie organizacji
 • Planowanie pracy zespołu, z elementami planowania i rozliczania finansów
 • Zarządzanie projektami z elementami planowania i rozliczania finansów
Szkoła Letnia Liderów
 • Strategia rozwoju organizacji, przedsiębiorstwa, państwa – budowa wartości i fundamenty finansowe
 • Ekonomiczna gra strategiczna
 • Start up – moda czy model gospodarki
 • Design thinking, czyli podejście ekonomiczne do problemów i potrzeb klienta
 • Kształtowanie patriotyzmu gospodarczego, sprzyjającego wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz wzmacnianiu pozytywnego wizerunku polskiego konsumenta
 • Planowanie pracy zespołu, z elementami planowania i rozliczania finansów
 • Gospodarka a społeczeństwo
 • Pozyskiwanie, wydatkowanie i rozliczanie funduszy w działalności NGO`s

Harmonogram

Szkolenia ONLINE
 • Białystok – 9 maja – szkolenie online
 • Szczecin – 16 maja – szkolenie online
 • Wilno – 23 maja – szkolenie online
 • Poznań – 16 maja – szkolenie online
 • Rzeszów – 30 maja – szkolenie online
 • Lublin – 30 maja – szkolenie online
 • Toruń – 6 czerwca – szkolenie online
 • Bydgoszcz – 6 czerwca – szkolenie online
 • Zielona Góra – 27 czerwca – szkolenie online
 • Gdańsk – 21 czerwca – szkolenie online
 • Wrocław – 27 czerwca – szkolenie online
 • Warszawa – 23 maja – szkolenie online
2019
 • Białystok – 26 październik 2019
 • Szczecin – 26 październik 2019
 • Olsztyn – 27 październik 2019
 • Poznań – 27 październik 2019
 • Lublin – 16 listopad 2019
 • Zielona Góra – 16 listopad 2019
 • Rzeszów – 17 listopad 2019
 • Wrocław – 17 listopad 2019
 • Lwów – 7 grudzień 2019
 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia I stopnia, które się odbyły
Szkolenia I stopnia

 • Kielce – 26 maja
 • Kraków – 25 maja
 • Łódź – 18 maja
 • Warszawa – 19 maja
 • Wrocław – 11 maja
 • Katowice – 12 maja
Miejsca szkoleń

Warszawa - 10 maja 2020

Katowice - 16 luty 2020

Wrocław - 17 listopada 2019, 10 maja 2020

Łódź - 1 marca 2020

Toruń - 18 kwietnia 2020

Gdańsk - 29 luty 2020, 9 maja 2020

Poznań - 27 października 2019, 29 marca 2020

Kraków - 15 luty 2020

Rzeszów - 17 listopada 2019, 4 kwietnia 2020

Lublin - 16 listopada 2019, 5 kwietnia 2020

Białystok - 26 październik 2019, 14 marca 2020

Szczecin - 26 październik 2019, 28 marca 2020

Lwów - 7 grudnia 2019

Zielona Góra - 16 listopada 2019, 9 maja 2020

Olsztyn - 27 października 2019

Wilno - 14 marca 2020

Bydgoszcz - 19 kwietnia 2020

Zajęcia ekonomiczne odbywają się w związku z projektem „Edukacja ekonomiczna (edycja III) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”, który realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Edukacja ekonomiczna (Edycja II) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej
W marcu 2019 zakończyła się edycja II projektu Edukacji ekonomicznej w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej.

Liczba osób na naszych szkoleniach:

Szkolenia I stopnia

Szkolenia II stopnia

Szkoła Letnia Liderów

Szkolenia, które się odbyły w czasie edycji II
 

Szkolenia I stopnia:

 • Bydgoszcz – 17 marzec 2019
 • Gdańsk – 17 marzec 2019
 • Toruń – 16 marzec 2019
 • Łódź – 16 marzec 2019
 • Olsztyn – 16 luty 2018
 • Białystok – 17 luty 2019
 • Warszawa – 19 styczeń 2019
 • Gdańsk – 20 styczeń 2019
 • Lublin – 1 grudnia 2018
 • Rzeszów – 2 grudnia 2018
 • Katowice – 2 grudnia 2018
 • Szczecin – 18 listopad 2018
 • Poznań – 18 listopad 2018
 • Gorzów Wielkopolski – 17 listopad 2018
 • Zielona Góra – 17 listopad 2018
 • Wrocław – 28 październik 2018
 • Łódź – 27 październik 2018
 • Kraków – 20 październik 2018
 • Kielce – 20 październik 2018
 • Wilno – 13 październik 2018
 • Katowice – 13 maja 2018
 • Kraków – 12 maja 2018
 • Warszawa – 12 maja 2018
 • Poznań – 29 kwietnia 2018
 • Wrocław – 28 kwietnia 2018

 

Szkolenia II stopnia:

 • Lublin, 15-17 czerwca 2018
 • Kraków, 22-24 luty 2019

 

Szkoła Letnia Liderów:

 • Warszawa –  24-28 wrzesień 2019
W dniach 24-28 września 2018 r odbyła się Szkoła Letnia Liderów dla 35 osób z całej Polski.

 

Na szkoleniu odbywały się zajęcia:

 • Strategia rozwoju organizacji, przedsiębiorstwa, państwa – budowa wartości i fundamenty finansowe, Nowe horyzonty myśli ekonomicznej: stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Ekonomiczna gra strategiczna
 • Mechanizmy finansowe funkcjonowania państwa
 • Pozyskiwanie, wydatkowanie i rozliczanie funduszy w działalności NGO`s
 • Design thinking, czyli podejście ekonomiczne do problemów i potrzeb klienta
 • Planowanie pracy zespołu z elementami planowania i rozliczania finansów
 • Start up – moda czy model gospodarki
 • Gospodarka a społeczeństwo

Skontaktuj się z nami

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa

NIP: 701-03-46-695 REGON: 146179980