„Edukacja ekonomiczna (edycja II) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”
to cykl bezpłatnych szkoleń kierowany do studentów i młodych absolwentów.

Prelekcje i warsztaty w ramach projektu dobierane są pod kątem potrzeb, jakie stawia współczesność przed młodymi liderami. Tematyka poruszana podczas zajęć związana będzie z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania państwa, organizacji i środowisk akademickich/lokalnych oraz zagadnieniami z zakresu zakładania własnego biznesu, a także podatków i prawa gospodarczego. 

Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania projektami, tworzenia budżetu oraz prowadzenia sprawozdawczości.

Harmonogram szkoleń I stopnia:

 • Kraków – 12.05.2018 (zgłoszenia do 6.05)
 • Warszawa – 12.05.2018 (zgłoszenia do 6.05)
 • Katowice – 13.05.2018 (zgłoszenia do 6.05)
 • Kraków – Październik 2018
 • Kielce – Październik 2018
 • Łódź – Październik 2018
 • Wrocław – Październik 2018
 • Gorzów Wielkopolski – Listopad 2018
 • Poznań – Listopad 2018
 • Zielona Góra – Listopad 2018
 • Szczecin – Listopad 2018
 • Białystok – Grudzień 2018
 • Lublin – Grudzień 2018
 • Rzeszów – Grudzień 2018
 • Olsztyn – Grudzień 2018
 • Warszawa – Grudzień 2018
 • Gdańsk – Styczeń 2019
 • Katowice – Styczeń 2019
 • Bydgoszcz – Marzec 2019
 • Toruń – Marzec 2019
 • Łódź – Marzec 2019
 • Gdańsk – Marzec 2019

Harmonogram szkoleń II stopnia:

 • 15.06-17.06.2018 r. – odbywające się w Lublinie
 • Luty 2019 r. – odbywające się w Krakowie

Szkoła letnia

 • Wrzesień 2018 r. – odbywające się w okolicy Warszawy

Aby dołączyć do projektu i wziąć udział w szkoleniu I stopnia, wystarczy wypełnić formularz. Po terminie przyjmowania zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na szkolenia I stopnia. Kryterium wyboru uczestników szkolenia będzie to, czy potencjalny uczestnik nabyte podczas szkolenia umiejętności i wiedzę wykorzysta w miejscach swojej działalności społecznej, naukowej i zawodowej.

Szkolenia I stopnia odbywają się w miastach wojewódzkich oraz innych ośrodkach akademickich w Polsce. Zajęcia są oparte o ekonomiczne aspekty funkcjonowania państwa, organizacji i środowisk akademickich lokalnych. Tematyka zajęć:

 • Ekonomiczne aspekty funkcjonowania państwa, organizacji i środowisk akademickich/lokalnych
 • Zagadnienia z zakresu zakładania własnego biznesu, a także podatków i prawa gospodarczego, zarządzania projektami, tworzenia budżetu oraz prowadzenia sprawozdawczości
 • Gospodarka rynkowa – patriotyzm gospodarczy i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Spośród uczestników szkoleń I stopnia wybierzemy osoby, które odznaczają się szczególnymi umiejętnościami. Mają one szansę otrzymać zaproszenie na weekendowe szkolenie II stopnia. Tematyka zajęć:

 • Mechanizmy finansowe funkcjonowania państwa
 • Budowanie strategii ekonomicznej organizacji, czyli jak zaplanować długofalowo finansowanie i wydatkowanie organizacji
 • Planowanie pracy zespołu, z elementami planowania i rozliczania finansów
 • Zarządzanie projektami z elementami planowania i rozliczania finansów
 • Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, zarządzanie przedsiębiorstwem – pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą.

Kluczowym punktem projektu jest Obóz letni – pięć dni szkoleń pod okiem znanych osób ze świata biznesu, polityki i mediów. Tematyka zajęć:

 • Strategia rozwoju organizacji, przedsiębiorstwa, państwa – budowa wartości i fundamenty finansowe 
 • Ekonomiczna gra strategiczna 
 • Start up – moda czy model gospodarki 
 • Design thinking, czyli podejście ekonomiczne do problemów i potrzeb klienta
 • Mechanizmy finansowe funkcjonowania państwa 
 • Planowanie pracy zespołu, z elementami planowania i rozliczania finansów 
 • Gospodarka a społeczeństwo
 • Pozyskiwanie, wydatkowanie i rozliczanie funduszy w działalności NGO`s
 • Nowe horyzonty myśli ekonomicznej: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – aspekty gospodarcze, administracyjne i rozwojowe.