„Edukacja ekonomiczna (edycja III) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”
to cykl bezpłatnych szkoleń kierowany do studentów i młodych absolwentów.

Prelekcje i warsztaty w ramach projektu dobierane są pod kątem potrzeb, jakie stawia współczesność przed młodymi liderami. Tematyka poruszana podczas zajęć związana będzie z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania państwa, organizacji i środowisk akademickich/lokalnych oraz zagadnieniami z zakresu zakładania własnego biznesu, a także podatków i prawa gospodarczego. 

Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania projektami, tworzenia budżetu oraz prowadzenia sprawozdawczości.

Tematyka szkoleń

Szkolenia I stopnia
 • Lider w działaniu
 • Lider w zarządzaniu
Szkolenia II stopnia
 • Psychologia w biznesie
 • Budowanie strategii ekonomicznej organizacji, czyli jak zaplanować długofalowo finansowanie i wydatkowanie organizacji
 • Planowanie pracy zespołu, z elementami planowania i rozliczania finansów
 • Zarządzanie projektami z elementami planowania i rozliczania finansów
Szkoła Letnia Liderów
 • Strategia rozwoju organizacji, przedsiębiorstwa, państwa – budowa wartości i fundamenty finansowe
 • Ekonomiczna gra strategiczna
 • Start up – moda czy model gospodarki
 • Design thinking, czyli podejście ekonomiczne do problemów i potrzeb klienta
 • Kształtowanie patriotyzmu gospodarczego, sprzyjającego wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz wzmacnianiu pozytywnego wizerunku polskiego konsumenta
 • Planowanie pracy zespołu, z elementami planowania i rozliczania finansów
 • Gospodarka a społeczeństwo
 • Pozyskiwanie, wydatkowanie i rozliczanie funduszy w działalności NGO`s

Harmonogram

2019
 • Białystok – 26 październik 2019
 • Szczecin – 26 październik 2019
 • Olsztyn – 27 październik 2019
 • Poznań – 27 październik 2019
 • Lublin – 16 listopad 2019
 • Zielona Góra – 16 listopad 2019
 • Rzeszów – 17 listopad 2019
 • Wrocław – 17 listopad 2019
 • Lwów – 7 grudzień 2019
2020
 • Kraków – 15 luty 2020
 • Katowice – 16 luty 2020
 • Gdańsk – 29 luty 2020
 • Łódź – 1 marca 2020
 • Białystok – 14 marca 2020
 • Wilno – 14 marca 2020
 • Szczecin – 28 marca 2020
 • Poznań – 29 marca 2020
 • Rzeszów – 4 kwiecień 2020
 • Lublin – 5 kwiecień 2020
 • Toruń – 18 kwiecień 2020
 • Bydgoszcz – 19 kwiecień 2020
 • Zielona Góra – 9 maj 2020
 • Gdańsk – 9 maj 2020
 • Wrocław – 10 maj 2020
 • Warszawa – 10 maj 2020
Szkolenia I stopnia, które się odbyły

Szkolenia I stopnia

 • Kielce – 26 maja
 • Kraków – 25 maja
 • Łódź – 18 maja
 • Warszawa – 19 maja
 • Wrocław – 11 maja
 • Katowice – 12 maja

Miejsca szkoleń

Warszawa - maj 2019 / maj 2020

Katowice - maj 2019 / styczeń 2020

Opole - maj 2019

Wrocław - grudzień 2019 / maj 2020

Łódź - maj 2019 / styczeń 2020

Toruń - kwiecień 2020

Gdańsk - styczeń / maj 2020

Poznań - październik 2019 / marzec 2019

Kraków - maj 2019 / styczeń 2020

Rzeszów - listopad 2019 / kwiecień 2020

Lublin - listopad 2019 / kwiecień 2020

Białystok - październik 2019 / marzec 2020

Szczecin - październik 2019 / marzec 2020

Kielce - maj 2019

Lwów - listopad 2019

Zielona Góra - grudzień 2019 / maj 2020

Olsztyn - październik 2019

Wilno - marzec 2020

Bydgoszcz - kwiecień 2020

Zajęcia ekonomiczne odbywają się w związku z projektem „Edukacja ekonomiczna (edycja III) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”, który realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Edukacja ekonomiczna (Edycja II) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej

W marcu 2019 zakończyła się edycja II projektu Edukacji ekonomicznej w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej.

Liczba osób na naszych szkoleniach:

Szkolenia I stopnia

Szkolenia II stopnia

Szkoła Letnia Liderów

Szkolenia, które się odbyły w czasie edycji II

 

Szkolenia I stopnia:

 • Bydgoszcz – 17 marzec 2019
 • Gdańsk – 17 marzec 2019
 • Toruń – 16 marzec 2019
 • Łódź – 16 marzec 2019
 • Olsztyn – 16 luty 2018
 • Białystok – 17 luty 2019
 • Warszawa – 19 styczeń 2019
 • Gdańsk – 20 styczeń 2019
 • Lublin – 1 grudnia 2018
 • Rzeszów – 2 grudnia 2018
 • Katowice – 2 grudnia 2018
 • Szczecin – 18 listopad 2018
 • Poznań – 18 listopad 2018
 • Gorzów Wielkopolski – 17 listopad 2018
 • Zielona Góra – 17 listopad 2018
 • Wrocław – 28 październik 2018
 • Łódź – 27 październik 2018
 • Kraków – 20 październik 2018
 • Kielce – 20 październik 2018
 • Wilno – 13 październik 2018
 • Katowice – 13 maja 2018
 • Kraków – 12 maja 2018
 • Warszawa – 12 maja 2018
 • Poznań – 29 kwietnia 2018
 • Wrocław – 28 kwietnia 2018

 

Szkolenia II stopnia:

 • Lublin, 15-17 czerwca 2018
 • Kraków, 22-24 luty 2019

 

Szkoła Letnia Liderów:

 • Warszawa –  24-28 wrzesień 2019

W dniach 24-28 września 2018 r odbyła się Szkoła Letnia Liderów dla 35 osób z całej Polski.

 

Na szkoleniu odbywały się zajęcia:

 • Strategia rozwoju organizacji, przedsiębiorstwa, państwa – budowa wartości i fundamenty finansowe, Nowe horyzonty myśli ekonomicznej: stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Ekonomiczna gra strategiczna
 • Mechanizmy finansowe funkcjonowania państwa
 • Pozyskiwanie, wydatkowanie i rozliczanie funduszy w działalności NGO`s
 • Design thinking, czyli podejście ekonomiczne do problemów i potrzeb klienta
 • Planowanie pracy zespołu z elementami planowania i rozliczania finansów
 • Start up – moda czy model gospodarki
 • Gospodarka a społeczeństwo