„Edukacja ekonomiczna (edycja IV) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”
to cykl bezpłatnych szkoleń kierowany do studentów i młodych absolwentów.

Prelekcje i warsztaty w ramach projektu dobierane są pod kątem potrzeb, jakie stawia współczesność przed młodymi liderami. Tematyka poruszana podczas zajęć związana będzie z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania państwa, organizacji i środowisk akademickich/lokalnych oraz zagadnieniami z zakresu zakładania własnego biznesu, a także podatków i prawa gospodarczego. 

Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania projektami, tworzenia budżetu oraz prowadzenia sprawozdawczości.

Tematyka szkoleń
Szkolenia I stopnia
 • Lider w działaniu
 • Lider w zarządzaniu
Szkolenia II stopnia
 • Psychologia w biznesie
 • Budowanie strategii ekonomicznej organizacji, czyli jak zaplanować długofalowo finansowanie i wydatkowanie organizacji
 • Planowanie pracy zespołu, z elementami planowania i rozliczania finansów
 • Zarządzanie projektami z elementami planowania i rozliczania finansów
Szkoła Letnia Liderów
 • Strategia rozwoju organizacji, przedsiębiorstwa, państwa – budowa wartości i fundamenty finansowe
 • Ekonomiczna gra strategiczna
 • Start up – moda czy model gospodarki
 • Design thinking, czyli podejście ekonomiczne do problemów i potrzeb klienta
 • Kształtowanie patriotyzmu gospodarczego, sprzyjającego wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz wzmacnianiu pozytywnego wizerunku polskiego konsumenta
 • Planowanie pracy zespołu, z elementami planowania i rozliczania finansów
 • Gospodarka a społeczeństwo
 • Pozyskiwanie, wydatkowanie i rozliczanie funduszy w działalności NGO`s

Harmonogram

Szkolenia I stopnia:
 • Lublin- 20 listopada 2021 r.
 • Rzeszów- 21 listopada 2021 r.
 • Olsztyn- 4 grudnia 2021 r.
 • Białystok- 5 grudnia 2021 r.
 • Kraków- 18 grudnia 2021 r.
 • Kielce- 19 grudnia 2021 r.
 • Opole- 15 stycznia 2021 r.
 • Katowice- 16 stycznia 2022 r.
 • Gdańsk- 29 stycznia 2022 r.
 • Bydgoszcz- 30 stycznia 2022 r.
 • Zielona Góra- 5 lutego 2022 r.
 • Wrocław- 6 lutego 2022 r.
 • Szczecin- 19 lutego 2022 r.
 • Poznań- 20 lutego 2022 r.

*Zaplanowane szkolenia będą się odbywały w formie stacjonarnej. W przypadku braku możliwości organizacji szkoleń stacjonarnych odbędą się one w formule zdalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsca szkoleń

Lublin- 20 listopada 2021r.

Rzeszów- 21 listopada 2021 r.

Suwałki- 4 grudnia 2021 r.

Białystok- 5 grudnia 2021 r.

Kraków- 18 grudnia 2021 r.

Kielce- 19 grudnia 2021 r.

Opole- 15 stycznia 2022 r.

Katowice- 16 stycznia 2022 r.

Gdańsk- 29 stycznia 2022 r.

Bydgoszcz- 30 stycznia 2022 r.

Zielona Góra- 5 lutego 2022 r.

Wrocław- 6 lutego 2022 r.

Szczecin- 19 lutego 2022 r.

Poznań- 20 lutego 2022 r.

Zajęcia ekonomiczne odbywają się w związku z projektem „Edukacja ekonomiczna (edycja IV) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”, który realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Liczba osób na naszych szkoleniach:

Szkolenia I stopnia

Szkolenia II stopnia

Szkoła Letnia Liderów

Skontaktuj się z nami

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa

NIP: 701-03-46-695 REGON: 146179980

Karol Jędruszek
k.jedruszek@fim.edu.pl