Włodzimierz Dola

Włodzimierz Dola

Włodzimierz Dola

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH APLIKANT RADCOWSKI PRZY OIRP W WARSZAWIE, ABSOLWENT PRAWA ORAZ ADMINISTRACJI NA UMCS W LUBLINIE ORAZ RETORYKI NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM EKSPERT I TRENER Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ HARCMISTRZ ZHR