Tomasz Skorupski

Tomasz Skorupski

Tomasz Skorupski

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH. ABSOLWENT ZARZĄDZANIA NA AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO ORAZ SOCJOLOGII NA UKSW. JESZCZE PODCZAS STUDIÓW ODPOWIEDZIALNY ZA WPROWADZENIE MAGAZYNU AKADEMICKIEGO „KONCEPT” NA RYNEK.