Sławomir Starzec

Sławomir Starzec

Sławomir Starzec

WSPÓŁKOORDYNATOR PROJEKTU. STUDENT WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UW, BYŁY CZŁONEK UCZELNIANEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NZS UW ORAZ BIURA KRAJOWEGO DS. HR. PROWADZIŁ DRUŻYNĘ HARCERZY W ZHR.