Robert Kozak

Robert Kozak

Dziennikarz, coach i menadżer. Stworzył i prowadził oddział BBC w Polsce. Pracował w TVP, gdzie kierował redakcją "Wiadomości" i "Teleexpressu". Członek zespołu doradczego, który opracował strategię Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na lata 2011-2013. Obecnie jest Partnerem Zarządzającym w firmie doradczej Business Development Consulting. Pracuje z globalnymi klientami nad budowaniem strategii, misji i wizji organizacji oraz rozwojem kompetencji zarządczych menadżerów wysokiego szczebla.