Robert Andrzej Gwiazdowski

Robert Andrzej Gwiazdowski

Robert Andrzej Gwiazdowski

Polski prawnik, komentator gospodarczy, ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha, doktor habilitowany nauk prawnych. Wykładowca Uczelni Łazarskiego. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.