Piotr Trąbiński

Piotr Trąbiński

Piotr Trąbiński

Absolwent Prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz stażysta na The Institute of World Politics, Washington D.C. (USA). Pracował w Banku Zachodnim WBK, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Santander Universidades. Był również członkiem zarządu w Fundacji BZ WBK. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z prawnymi i społecznymi aspektami cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa.