Mikołaj Różycki

Mikołaj Różycki

Mikołaj Różycki

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2007-2016 pełnił rolę koordynatora zespołu Akcji 1. w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w programie grantowym Komisji  Europejskiej „Młodzież w działaniu” (realizowanie programu wsparcia w wysokości 4 mln EUR rocznie); kierował zespołem Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne – Rozwój Innowacji – w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  (FRSE) w programie grantowym Komisji Europejskiej „Erasmus+”  (realizowanie programu wsparcia w wysokości 3 mln EUR rocznie). Obecnie pracuje w Fundacji Centrum Innowacji FIRE (www.innowacje.org.pl).

Posiada doświadczenie szkoleniowe w organizacji międzynarodowych wizyt  studyjnych, seminariów, konferencji. Pracuje w redakcji „Konceptu”.  Przez 18 lat był instruktorem ZHR, współpracuje jako wolontariusz  różnymi organizacjami pozarządowymi. Ocenia wnioski w kilku programach dotacyjnych w tym w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).