Marcin Chludziński

Marcin Chludziński

Marcin Chludziński

Absolwent Centrum Rozwoju Regionalnego i Lokalnego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 2004 roku związany z firmą Invent Grupa Doradztwa i Treningu, a od 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Kierował również pracami think tanku gospodarczo-regulacyjnego Fundacji Republikańskiej. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PZU SA. oraz prezesem Agnecji Rozwoju Przemysłu