Krzysztof Rek

Krzysztof Rek

Krzysztof Rek

Prawnik zawodowo związany z rynkiem kapitałowym, obecnie zatrudniony w jednym z wiodących na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Publikował na łamach m. in. "Christianitas" i "Nowej Debaty"