Jan Badowski

Jan Badowski

Jan Badowski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Centrum Europejskiego UW. Doradca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pracował m.in. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Instruktor ZHR, pełnił funkcje m.in. drużynowego, skarbnika, przewodniczącego Okręgu Mazowieckiego. Specjalizuje się w problematyce wychowania gospodarczego i fundraisingu