dr Ewa Leniart

dr Ewa Leniart

dr Ewa Leniart

Doktor nauk prawnych, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, od 2015 Wojewoda Podkarpacki. W 2014 uzyskała stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Do 2007 pełniła rolę Koordynatora w Urzędzie Wojewódzkim i Dyrektora gabinetu Wojewody Ewy Draus. W 2006 została także pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.