ANDRZEJ LIPSON

ANDRZEJ LIPSON

ANDRZEJ LIPSON

KOORDYNATOR PROJEKTU. ABSOLWENT UW NA KIERUNKU EDUKACJA DOROSŁYCH ORAZ ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ. ZAWODOWO ZWIĄZANY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI. PODHARCMISTRZ ZHR, WOLONTARIUSZ: ITAKA CENTRUM POSZUKIWANIA LUDZI ZAGINIONYCH, INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI.