Andrzej J. Kozłowski

Andrzej J. Kozłowski

Andrzej J. Kozłowski

Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Zarządzania Projektami PKN ORLEN. Zajmuje również stanowisko Członka Zarządu czeskiej spółki Unipetrol, przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ORLEN Upstream oraz Członka Rady Dyrektorów ORLEN Upstream Canada. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz studiów MBA na kierunku Corporate Strategy & Industrial Policy, Maastricht School of Management.