Aleksandra Radomska

Aleksandra Radomska

Aleksandra Radomska

STUDENT WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM, CZŁONEK NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW NA UW W KTÓRYM ZAJMOWAŁ SIĘ M.IN. ORGANIZACJĄ WYMIANY MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ORGANIZACJAMI UCZELNIANYMI ORAZ SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU ROZWOJOWEGO NZS. PROWADZIŁ DRUŻYNĘ HARCERZY W ZHR.