„Edukacja ekonomiczna w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej” to cykl bezpłatnych szkoleń kierowany do studentów i młodych absolwentów.

Prelekcje i warsztaty w ramach projektu dobierane są pod kątem potrzeb, jakie stawia współczesność przed młodymi liderami. Tematyka poruszana podczas zajęć związana będzie z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania państwa, organizacji i środowisk akademickich/lokalnych oraz zagadnieniami z zakresu zakładania własnego biznesu, a także podatków i prawa gospodarczego. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresiezarządzania projektami, tworzenia budżetu oraz prowadzenia sprawozdawczości.

Harmonogram szkoleń I stopnia:

 • Warszawa – 25.02.2017 (zgłoszenia do 18.02)
 • Łódź – 04.03.2017 (zgłoszenia do 26.02)
 • Poznań – 11.03.2017 (zgłoszenia do 05.03)
 • Gdańsk – 01.04.2017 (zgłoszenia do 26.03)
 • Wrocław – 08.04.2017 (zgłoszenia do 02.04)
 • Lublin – 13.05.2017 (zgłoszenia do 07.05)
 • Rzeszów – 27.05.2017 (zgłoszenia do 21.05)
 • Wilno – 03.06.2017 (zgłoszenia do 28.05)
 • Olsztyn – 14.10.2017 (zgłoszenia do 08.10)
 • Białystok – 21.10.2017 (zgłoszenia do 15.10)
 • Opole – 28.10.2017 (zgłoszenia do 22.10)
 • Kraków – 18.11.2017 (zgłoszenia do 12.11)
 • Kielce – 25.11.2017 (zgłoszenia do 19.11)

Aby dołączyć do projektu i wziąć udział w szkoleniu I stopnia, wystarczy wypełnić formularz. Po terminie przyjmowania zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na szkolenia I stopnia. Kryterium wyboru uczestników szkolenia będzie to, czy potencjalny uczestnik nabyte podczas szkolenia umiejętności i wiedzę wykorzysta w miejscach swojej działalności społecznej, naukowej i zawodowej.

Spośród uczestników szkoleń I stopnia wybierzemy osoby, które odznaczają się szczególnymi umiejętnościami. Mają one szansę otrzymać zaproszenie na weekendowe szkolenie II stopnia.

Kluczowym punktem projektu jest Letni Obóz Liderów – pięć dni szkoleń pod okiem znanych osób ze świata biznesu, polityki i mediów.