AL-EE_RGB_poziom

„Edukacja ekonomiczna w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej” to cykl bezpłatnych szkoleń kierowany do studentów i młodych absolwentów.

Prelekcje i warsztaty w ramach projektu dobierane są pod kątem potrzeb, jakie stawia współczesność przed młodymi liderami. Tematyka poruszana podczas zajęć związana będzie z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania państwa, organizacji i środowisk akademickich/lokalnych oraz zagadnieniami z zakresu zakładania własnego biznesu, a także podatków i prawa gospodarczego. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania projektami, tworzenia budżetu oraz prowadzenia sprawozdawczości.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I STOPNIA

 • Warszawa – 25.02.2017 (zgłoszenia do 18.02)
 • Łódź – 04.03.2017 (zgłoszenia do 26.02)
 • Poznań – 11.03.2017 (zgłoszenia do 05.03)
 • Gdańsk – 01.04.2017 (zgłoszenia do 26.03)
 • Wrocław – 08.04.2017 (zgłoszenia do 02.04)
 • Lublin – 13.05.2017 (zgłoszenia do 07.05)
 • Rzeszów – 27.05.2017 (zgłoszenia do 21.05)
 • Wilno – 03.06.2017 (zgłoszenia do 28.05)
 • Olsztyn – 14.10.2017 (zgłoszenia do 08.10)
 • Białystok – 21.10.2017 (zgłoszenia do 15.10)
 • Opole – 28.10.2017 (zgłoszenia do 22.10)
 • Kraków – 18.11.2017 (zgłoszenia do 12.11)
 • Kielce – 25.11.2017 (zgłoszenia do 19.11)
mapka v1

Aby dołączyć do projektu i wziąć udział w szkoleniu I stopnia, wystarczy wypełnić formularz. Po terminie przyjmowania zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na szkolenia I stopnia. Kryterium wyboru uczestników szkolenia będzie to, czy potencjalny uczestnik nabyte podczas szkolenia umiejętności i wiedzę wykorzysta w miejscach swojej działalności społecznej, naukowej i zawodowej.

Spośród uczestników szkoleń I stopnia wybierzemy osoby, które odznaczają się szczególnymi umiejętnościami. Mają one szansę otrzymać zaproszenie na weekendowe szkolenie II stopnia.

Kluczowym punktem projektu jest Letni Obóz Liderów – pięć dni szkoleń pod okiem znanych osób ze świata biznesu, polityki i mediów.

ZNAK_NBP_projekt_realizowany

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych – działanie własne

1 czerwca kończy się nabór prac w ramach X edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. W tegorocznej edycji mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej oraz rynków finansowych. Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

 • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
 • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
 • trzecią nagrodę w wysokości 7000 zł,

oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędą się w IV kwartale 2017 r.

NBP Konkurs_o Nagrodę Prezesa_2017 mail