Aktualności

Zapraszamy studentów i absolwentów (do 30 lat) do rejestracji na Szkołę Letnią Liderów, która odbędzie się w terminie: 24-28 września niedaleko Warszawy.
Chcesz zdobyć wiedzę nt. ekonomicznych aspektów funkcjonowania państwa, organizacji i środowisk akademickich/lokalnych?
Na szkoleniu poruszamy zagadnienia m.in. takie jak: Mechanizmy finansowe funkcjonowania państwa, Gospodarka a społeczeństwo, Pozyskiwanie, wydatkowanie i rozliczanie funduszy w działalności NGO`s – nie zwlekaj i zapisz się już dzisiaj!

Rejestracja trwa: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=04e064abf7044d67999c9df4f853ba13

Zajęcia ekonomiczne odbywają się w związku z projektem „Edukacja ekonomiczna (edycja II) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”, który realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Więcej na: https://akademialiderowrp.pl/edukacja-ekonomiczna/ 

„Edukacja ekonomiczna (edycja II) w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”
to cykl bezpłatnych szkoleń kierowany do studentów i młodych absolwentów.

Prelekcje i warsztaty w ramach projektu dobierane są pod kątem potrzeb, jakie stawia współczesność przed młodymi liderami. Tematyka poruszana podczas zajęć związana będzie z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania państwa, organizacji i środowisk akademickich/lokalnych oraz zagadnieniami z zakresu zakładania własnego biznesu, a także podatków i prawa gospodarczego. 

Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania projektami, tworzenia budżetu oraz prowadzenia sprawozdawczości.

 

Harmonogram szkoleń I stopnia:

 • Kraków – 12.05.2018 – szkolenie odbyło się 

 • Warszawa – 12.05.2018 – szkolenie odbyło się 

 • Katowice – 13.05.2018 – szkolenie odbyło się

 • Kraków – Październik 2018

 • Kielce – Październik 2018

 • Łódź – Październik 2018

 • Wrocław – Październik 2018

 • Gorzów Wielkopolski – Listopad 2018

 • Poznań – Listopad 2018

 • Zielona Góra – Listopad 2018

 • Szczecin – Listopad 2018

 • Białystok – Grudzień 2018

 • Lublin – Grudzień 2018

 • Rzeszów – Grudzień 2018

 • Olsztyn – Grudzień 2018

 • Warszawa – Grudzień 2018

 • Gdańsk – Styczeń 2019

 • Katowice – Styczeń 2019

 • Bydgoszcz – Marzec 2019

 • Toruń – Marzec 2019

 • Łódź – Marzec 2019

 • Gdańsk – Marzec 2019

Harmonogram szkoleń II stopnia:

 • Lublin – 15.06 – 17.06.2018 – odbyło się

 • Kraków – Luty 2019

Szkoła Letnia Liderów

 • Warszawa – 24 – 28 Września 2018 

Aby dołączyć do projektu i wziąć udział w szkoleniu I stopnia, wystarczy wypełnić formularz. Po terminie przyjmowania zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na szkolenia I stopnia. Kryterium wyboru uczestników szkolenia będzie to, czy potencjalny uczestnik nabyte podczas szkolenia umiejętności i wiedzę wykorzysta w miejscach swojej działalności społecznej, naukowej i zawodowej.

Szkolenia I stopnia odbywają się w miastach wojewódzkich oraz innych ośrodkach akademickich w Polsce. Zajęcia są oparte o ekonomiczne aspekty funkcjonowania państwa, organizacji i środowisk lokalnych. Tematyka zajęć:

 • Ekonomiczne aspekty funkcjonowania państwa, organizacji i środowisk akademickich/lokalnych

 • Zagadnienia z zakresu zakładania własnego biznesu, a także podatków i prawa gospodarczego, zarządzania projektami, tworzenia budżetu oraz prowadzenia sprawozdawczości

 • Gospodarka rynkowa – patriotyzm gospodarczy i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Spośród uczestników szkoleń I stopnia wybierzemy osoby, które odznaczają się szczególnymi umiejętnościami. Mają one szansę otrzymać zaproszenie na weekendowe szkolenie II stopnia. Tematyka zajęć:

 • Mechanizmy finansowe funkcjonowania państwa

 • Budowanie strategii ekonomicznej organizacji, czyli jak zaplanować długofalowo finansowanie i wydatkowanie organizacji

 • Planowanie pracy zespołu, z elementami planowania i rozliczania finansów

 • Zarządzanie projektami z elementami planowania i rozliczania finansów

 • Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, zarządzanie przedsiębiorstwem – pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą.

Kluczowym punktem projektu jest Szkoła Letnia Liderów – pięć dni szkoleń pod okiem znanych osób ze świata biznesu, polityki i mediów. Tematyka zajęć:

 • Strategia rozwoju organizacji, przedsiębiorstwa, państwa – strategia budowy ich wartości i fundamenty finansowe

 • Ekonomiczna gra strategiczna

 • Start up – moda czy model gospodarki

 • Design thinking, czyli podejście ekonomiczne do problemów i potrzeb klienta

 • Mechanizmy finansowe funkcjonowania państwa

 • Planowanie pracy zespołu, z elementami planowania i rozliczania finansów

 • Gospodarka a społeczeństwo

 • Pozyskiwanie, wydatkowanie i rozliczanie funduszy w działalności NGO`s

 • Nowe horyzonty myśli ekonomicznej: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – aspekty gospodarcze, administracyjne i rozwojowe.

 

 

odbędzie się w dniach 24-28 września 2018 r. 

Właśnie zakończyliśmy rekrutację! Sprawdź czy się dostałeś.